ØVRIG REISEINFORMASJON

ØVRIG REISEINFORMASJON

Her finner du enn del informasjon som være til nytte før du booker en reise.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss per telefon eller mail for å stille spørsmål vedrørende din reise.

Telefon: +46-470-466 40

Mail: info@zoomfotoresor.se

Webb: www.zoomfotoresor.se

First Class Travel er arrangør av Zoom Fotoresors reiser og derigjennom stiller med reisegarantifond.

Book en reise eller en workshop

Vil du booke en reise eller en workshop når du oss på telefon, mail eller via vår hjemmesie.

Når du har sendt oss din booking mottar du en bookingbekreftelse som er en bindene bekreftelse på ditt reisearrangement/workshop.

Så snart minimumantallet for deltagere på reisen/workshopen er oppfylt sendes det ut en påmeldingsavgift – samt kostander forn eventuelt avbestillingsforsikring og reiseforskikring.Om du reiser alene og booker en reise – og kunne tenke deg å dele rom med en annen deltager, og det viser seg at ingen andre deltagere vil dele rom, så utgår enkeltromstillegget. Kostander ved enkeltromstillegg finnes beskrevet under alle respektive reiser/workshopNår du får din bookingsbekreftelse er det viktig å kontrollere at navn på alle deltagere er korrekt stavet i samsvar med passet. Detter er spesielt om din booking innbefatter fly og visum.

Om navnet du oppgir ved booking avviker fra navnet i passet – og du ønsker å endre dette etter at billetten er utskrevet, kommer det alltid en endringsavgift fra flyselskapet, eventuelt kostnader ved å booke en ny billett.

Noen flyselskaper tillater ikke endringer av navn, eller bokstaver.
OBS! Flybilletten kan ikke om-bookes eller av-bookes etter billetten er skrevet ut.

Rabatter vid bokning av reiser

OBS! Rabatter kan ikke kombineres med andra rabatter når du booker en reise eller enn workshop. Dette gjelder også rabatter fra våre samarbeidspartnere. Ved reiser i samarbeid med våre partnere – med spesielle rabattpriser kan heller ikke andre rabattavtaler brukes.

Betaling

Påmeldingsavgiften betales etter nærmere informasjon du får via bookingsbekreftelsen og dette beløpet trekkes fra sluttfakturaen.

Resterende beløp betales etter nærmere informasjon du får via bookingsbekreftelsen

For arrangement der grunnprisen er mindre en kr. 1 000,- betales hele beløpet ved booking. Betaling skjer via bankgiro.

Om påmeldingsavgiften ikke er innbetalt innen 20 dager etter fakturaens forfallsdato kanselleres bookingen automatisk.

Endringer / av-booking

Ved endringer av en bestilt reise tidligere en 45 dager før avreise tilkommer det en gebyr på kr. 250, ved hver endring pluss eventuelle leverandørkostnader.
Ved endringer av en bestilt reise senere en 45 dager før avreise tilkommer det en gebyr på kr. 750, ved hver endring pluss eventuelle leverandørkostnader.

Avbestilling skal skje skriftlig umiddelbart ved forhindring av din reise/workshop

Ved kanselering av reisen:

  • Tidligere en 90 dager før avreise tilbakebetales påmeldingsavgiften minus eventuelle leverandørkostnader.
  • Mellom 89-60 dager før avreise tilbakebetales påmeldingsavgiften minus eventuelle leverandørkostnader som avbestillingsgebyr.
  • Mellom 59-30 dager før avreise, betales 50 % av reisens pris samt eventuelle leverandørkostnader som avbestillingsgebyr.
  • Skjer avbestillingen etter dette tidspunkt ilegges 100 % av reisens pris som avbestillingskostnad.

Avbestillingskostnaden per person fra dag 89 er alltid minimum påmeldingsavgiften.

Billetter og reisedokumenter

Senest fire uker innen avreise sender vi ut dine reisedokumenter.
Reisedokumentene inneholder flybilletter, praktisk informasjon om reisemålet, program, pakkeliste, visa-informasjon, eventuelle vaksiner, litteraturliste samt nødvendige telefonnumre.

Programinnhold, flytider og tilslutningsreiser samt deltagernes ansvar.

Programmet kan endres av praktiske og logististiske årsaker – alt for å gi deg den best mulige opplevelsen under reisen/workshopen.

Flytider er alltid estimerte og kan uten forvarsel endres av flyselskapene.
Ha dette i bakhodet når du booker en eventuell tilslutningsreise med bil, tog eller fly. Pass på å ha en god tidsmarginal – og book billetter som kan endres.

Det er ingen erstatning ved eventuelle forandringer i flytider.

Om en reise blir forsinket på grunn av forsinkelser – eller om reiseruten blir forandret, eller om reiseruten blir forandret på grunn av vær – og veiforhold eller andre utforutsatte hendelser som Zoom fotoresor eller Zooms samarbeidspartnere ikke her herre over, og det oppstår merkostnader er dette ikke inkludert i reisens pris.

Den reisendes er selv ansvarlig for å innfinne seg på oppgitt tid og plass. Kostander som tilkommer fordi den reisendes ikke her på rett plass til rett tid må den reisendes selv stå for.

Valutakurser og prisendringer

Våre reiser er basert på ulike valutaer og valutakurser. Den aktuelle valutaen og valutakurser som er anvendt ved kalkylene for respektive reisen kan du finne under reisens respektive prisliste.

Skulle det skje forandringer i valutakursen forandre seg opp/ned i forhold til kalkylekursen vil det skje en utsendelse av valutatillegg/valutaavdrag.

En reises pris kan forandres om ved økte kostander på grunn av økte transport – og hotellkostnader, endringer i fly – eller lokale skatter, tollavgifter eller andre prisøkninger som ligger utenfor vår kontroll.

 

Avbestillingsforsikring og reiseforsikring

Du kan beskytte deg på avbestillingskostander ved å tegne en avbestillingsforsikring som gjelder ved akutt sykdom

Avbestillingsforsikringen gjelder kun ved sykdom og må tegnes ved bookingen av reisen. Reisens pris må ikke overstige kr. 40.000:- for at du skulle tegne en avbestillingsforsikring. Legeerklæring kreves ved avbestilling.

Prisen for avbestillingsforsikring beregnes utfra reises totalpris.

Deltagere som ikke reiseforsikring via sin hjemforsikring kan tegne en reiseforsikring i samband med bokning av reisen. Pris for reiseforsikringen varierer fra reise til reise – avhengig av reisens pris.

OBS! I en del hjemforsikringer inngår reiseforsikring og avbestillingsforsikring. Kontroller dette innen du booker enn reise.

Visum

Til visse land kreves det visum. Om dette er tilfellet må søknad om dette sendes til den respektive ambassade eller til ambassadens nettbaserte visumtjeneste. På alle reiser det det kreves visum så vil du få tilsendt et utførlig informasjon vedrørende hvordan du skal gå frem for å søke visum. Du kommer også å mot en søknadsformular på norsk/svensk som gir deg god og tydelig hjelp til hvordan du fyller ut søknadene om visum.

Kanselering av reise / workshop

oom Fotoresor forbeholder seg retten til å kansellere en reise/workshop i god tid før reisen hvis det ikke er nok deltagere, eller på grunn av strek, krig, naturkatastrofer eller andre årsaker som gjør at reisen ikke kan gjennomføres.
I så fall tilbakebetales alle kostnader. Zoom Fotoresor er dog ikke ansvarlig for kostnader vedrørende tilslutningsreiser, visumkostander og andre kostnader som ikke inngår i reisens pris. Før du booker tilslutningsreise – vennligst kontroller at minimumsantallet for deltagere er oppnådd

Ansvarsbegrensning

Zoom Fotoresor og lokale samarbeidspartnere agerer kun som agenter for eiere, entreprenører og leverandører av transportmidler og hotell og andre reisetjenester. Zoom Fotoresor tar derfor ikke på seg noe ansvar for ekstra kostnader ved personskader, tap eller skade på personlige eiendeler som av direkte årsaker er et resultat av naturkatastrofer, forsinkelser, karantener, streik, tyveri, forsvunnet bagasje, terrorisme eller av andre årsaker vi ikke råder over.

Ved sykdom eller ulykker som krever en evakuering og/eller hjemsendelse av deltagere faller ansvaret for dette på den respektive deltageren. Zoom Fotoresors råder derfor at du tegner en egen reiseforsikring som dekker disse kostandene. Om ikke en slik reiseforsikring foreligger ligger ansvaret for alle kostnadene på deltageren.

Arrangør / Reise vilkår

First Class Travel i Höllviken er teknisk arrangør av de Zoom-arrangement som omfattas av reisegarantiloven. First Class Travel stiller med lovstiftet reisegaranti for Kammarkollegiet/finansdepartementet. Reisevilkårene følger dermed bestemmelsene for pakkereiser.