ZOOM Fotoreisers personvernregler

Slik håndterer vi dine personopplysninger

ZOOM Fotoreisers personvernregler

Slik håndterer vi dine personopplysninger

ZOOM Fotoreisers personvernregler

Det er viktig for oss at du føler deg trygg med hvordan vi på ZOOM Fotoreiser håndterer dine personopplysninger. Vi beskytter den informasjonen du gir oss, og følger de lover og regler som finnes.

 

Slik håndterer vi dine personopplysninger

For å kunne tilby deg våre tjenester må vi innhente og lagre noen personopplysninger. Vi ber ikke om mer informasjon enn vi behøver, og vi selger selvfølgelig aldri opplysningene videre til tredjepart.

Det er viktig at du leser og forstår våre personvernregler før du bestiller eller bruker våre tjenester. Ved å bestille eller bruke ZOOM Fotoreisers tjenester, aksepterer du våre personvernregler og vår behandling av dine personopplysninger. Du godkjenner også at ZOOM Fotoreiser bruker elektroniske kommunikasjonskanaler for å kommunisere og sende informasjon til deg.

 

Innsamling og bruk av data. Hvilken informasjon samler vi in?

Her forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Vi beskriver også hvilke rettigeter du har. Disse personvernreglene dekker all data vi samler inn, for eksempel fra websider, sosiale media, kontakt pr. telefon eller epost og på arrangementer og messer – all informasjon du gir til oss. Du kan direkte eller indirekte gi oss opplysninger om deg selv og ditt foretak på et antall ulike måter, som når du bestiller våre tjenester eller kontakter oss på vår hjemmeside. Når du kontakter oss via epost, brev eller teleon, når du melder deg på et møte, seminar eller liknende, når du ber om å få nyhetsbrevet eller er aktiv på våre sosiale medier. Denne informasjonen kan være:

Person- og kontaktinformasjon – navn, adresse, epostadresse, mobiltelefonnummer, yrke, arbeidsplass.
Betalingsinformasjon – Fakturaadresse, referanseperson og annen faktureringsinformasjon.

 

Informsjon vi samler inn om deg

Når du kommer i kontakt medoss kan vi samle inn informasjon om følgende (mer at vi ikke alltid nødvendigvis henter inn alle nedenstående data):

Person- og kontaktinformasjon – navn, faktura- og leveringsadresse, epostadresse, mobiltelefonnummer, yrke, arbetsplass.
Historisk informasjon – tidligere kjøp av våre tjenester og deltakelse på møter.

Informasjonen du gir oss er nødvendig enten for å inngå en avtale med oss eller for andre formål. Det kan for eksempel være for at vi skal kunne forbedre vår informasjon og tjenester til deg, eller utføre vår oppgave og forpliktelser overfor deg som kunde.

 

Hva gjør vi med informasjonen?

Vedlikeholde, utføre og forbedre våre tjenester
.

Alle data brukes for å vedlikeholde, utføre og forbedre tjenestene til våre kunder.

Kommer vi til å dele din informasjon med andre?

Vi kommer aldri til å selge din informasjon til tredjepart uten ditt samtykke.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi tilstreber å alltid lagre personopplysningene dine innenfor EØS-området. De kan likevel, i visse situasjoner, behandles utenfor EØS-området av en tredjepart, for eksempel en tjenesteleverandør eller underleverandør. Vi vil alltid gjøre alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for at din informasjon skal håndteres på det nivå som kreves innenfor EØS.

Hvor lenge lagrer vi opplsyningene dine?

Vi lagrer dem så lenge det er nødvendig for å

Vi lagrer data så lenge det er nødvendig for å imøtekomme formålet som informasjonen ble samlet inn for, eller for å oppfylle våre forpliktelser og så lenge det kreves av lovbestemte lagringstider, særlig med hensyn til regnskapskrav.

 

Dine rettigheter

Når du er registrert hos oss, har du flere rettigheter:

 •  
 • Du har til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg
 • Du har rett til å få rettet feilaktige, ufullstendige eller misvisende opplsyninger, og til å begrense behandlingen av slike opplysninger til de blir endret.
 • Du har rett til å bli slettet, men sletting av personopplysninger kan ikke skje dersomd de kreves for å oppfylle avtalen eller om svensk, norsk eller europeisk lov, domstols- eller myndighetsbeslutning krever noe annet, eller om det baseres på legitim interesse. Skulle du mene at det ikke finnes berettiget grunn eller legitim interesse har du rett til å bestride behandlingen.
 • Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt ved å kontakte oss.
 • Du kan klage inn behandlingen til Datatilsynet eller svenske Datainspektionen

 

Endring av personvernreglene

Vi kan komme til å oppdatere disse pesonvernreglene. Det vil bli varslet på www.zoomfotoresor.se og www.zoomfotoreiser.no med opplsyning om hvilke endringer vi har gjort.

 

Kontakt oss

Vi har en dedikert person som tar seg av personvernspørsmål. Vid henvendelser vedrørende perosnvern og datasikkerhet, vennligst kontakt oss på info@zoomfotoresor.se

ZOOM Fotoreisers personvernregler

Det er viktig for oss at du føler deg trygg med hvordan vi på ZOOM Fotoreiser håndterer dine personopplysninger. Vi beskytter den informasjonen du gir oss, og følger de lover og regler som finnes.

Slik håndterer vi dine personopplysninger

For å kunne tilby deg våre tjenester må vi innhente og lagre noen personopplysninger. Vi ber ikke om mer informasjon enn vi behøver, og vi selger selvfølgelig aldri opplysningene videre til tredjepart.

Det er viktig at du leser og forstår våre personvernregler før du bestiller eller bruker våre tjenester. Ved å bestille eller bruke ZOOM Fotoreisers tjenester, aksepterer du våre personvernregler og vår behandling av dine personopplysninger. Du godkjenner også at ZOOM Fotoreiser bruker elektroniske kommunikasjonskanaler for å kommunisere og sende informasjon til deg.

Innsamling og bruk av data. Hvilken informasjon samler vi in?

Her forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Vi beskriver også hvilke rettigeter du har. Disse personvernreglene dekker all data vi samler inn, for eksempel fra websider, sosiale media, kontakt pr. telefon eller epost og på arrangementer og messer – all informasjon du gir til oss. Du kan direkte eller indirekte gi oss opplysninger om deg selv og ditt foretak på et antall ulike måter, som når du bestiller våre tjenester eller kontakter oss på vår hjemmeside. Når du kontakter oss via epost, brev eller teleon, når du melder deg på et møte, seminar eller liknende, når du ber om å få nyhetsbrevet eller er aktiv på våre sosiale medier. Denne informasjonen kan være:

Person- og kontaktinformasjon – navn, adresse, epostadresse, mobiltelefonnummer, yrke, arbeidsplass.
Betalingsinformasjon – Fakturaadresse, referanseperson og annen faktureringsinformasjon.

Informsjon vi samler inn om deg

Når du kommer i kontakt medoss kan vi samle inn informasjon om følgende (mer at vi ikke alltid nødvendigvis henter inn alle nedenstående data):

Person- og kontaktinformasjon – navn, faktura- og leveringsadresse, epostadresse, mobiltelefonnummer, yrke, arbetsplass.
Historisk informasjon – tidligere kjøp av våre tjenester og deltakelse på møter.

Informasjonen du gir oss er nødvendig enten for å inngå en avtale med oss eller for andre formål. Det kan for eksempel være for at vi skal kunne forbedre vår informasjon og tjenester til deg, eller utføre vår oppgave og forpliktelser overfor deg som kunde.

Hva gjør vi med informasjonen?

Vedlikeholde, utføre og forbedre våre tjenester
.

Alle data brukes for å vedlikeholde, utføre og forbedre tjenestene til våre kunder.

Kommer vi til å dele din informasjon med andre?

Vi kommer aldri til å selge din informasjon til tredjepart uten ditt samtykke.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi tilstreber å alltid lagre personopplysningene dine innenfor EØS-området. De kan likevel, i visse situasjoner, behandles utenfor EØS-området av en tredjepart, for eksempel en tjenesteleverandør eller underleverandør. Vi vil alltid gjøre alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for at din informasjon skal håndteres på det nivå som kreves innenfor EØS.

Hvor lenge lagrer vi opplsyningene dine?

Vi lagrer dem så lenge det er nødvendig for å

Vi lagrer data så lenge det er nødvendig for å imøtekomme formålet som informasjonen ble samlet inn for, eller for å oppfylle våre forpliktelser og så lenge det kreves av lovbestemte lagringstider, særlig med hensyn til regnskapskrav.

Dine rettigheter

Når du er registrert hos oss, har du flere rettigheter:

 • Du har til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg
 • Du har rett til å få rettet feilaktige, ufullstendige eller misvisende opplsyninger, og til å begrense behandlingen av slike opplysninger til de blir endret.
 • Du har rett til å bli slettet, men sletting av personopplysninger kan ikke skje dersomd de kreves for å oppfylle avtalen eller om svensk, norsk eller europeisk lov, domstols- eller myndighetsbeslutning krever noe annet, eller om det baseres på legitim interesse. Skulle du mene at det ikke finnes berettiget grunn eller legitim interesse har du rett til å bestride behandlingen.
 • Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt ved å kontakte oss.
 • Du kan klage inn behandlingen til Datatilsynet eller svenske Datainspektionen

 

Endring av personvernreglene

Vi kan komme til å oppdatere disse pesonvernreglene. Det vil bli varslet på www.zoomfotoresor.se og www.zoomfotoreiser.no med opplsyning om hvilke endringer vi har gjort.

Kontakt oss

Vi har en dedikert person som tar seg av personvernspørsmål. Vid henvendelser vedrørende perosnvern og datasikkerhet, vennligst kontakt oss på info@zoomfotoresor.se