MANGE DYREARTER ER TRUET!
 HVA GJØR VI?

Hvert år utryddes over 45.000 dyrearter noe som innebærer at vi i dag kun har omkring 1,2 millioner arter igjen på jorden. Dette innebærer at artsbevaring bør stå høyt på alles agenda. En framtid uten mange av de fantastiske dyrene som vi har i dag – samt å vite at våre barn og barnebarn ikke skulle få oppleve tigere og nesehorn er skremmende

Zoom Fotoresor arrangerer en del fotoreiser der vi under reisen løfter frem bevaring av truende arter.

På disse reisene får du som deltager ikke bare oppleve og fotografere noen av de truede dyreartene, men også læra deg mer om problematikken og situasjonen på de plassene du besøker. Dissa reisene går under benevnelsen ”Save the Wildlife-resor”.

HVA INNEBÆRER EN ”SAVE THE WILDLIFE”-RESA?

For deg som deltager innebærer det:

 • Du får oppleve og fotografere noen av verdens mest utrydningstruede dyr.
 • Du får gjøre studiebesøk med anknytning til bevaring under reisen.
 • Du får ta del av foredrag fra lokale eksperter på bevaring under reisen.
 • Du får ta del av bevaringsrelaterte foredrag fra den medvirkende fotografen.
 • Du er med og bidrar finansielt til bevaringsarbeidet på den plass du besøker.

 

DU BIDRAR TIL Å REDDE VERDENS DYR

Når du booker ”Save the Wildlife” reise er du med og støtter arbeidet med å bevare dyrearter på den plassen du besøker, da noe av kostandene ved reisen går til å støtte lokale organisasjoner med penger og utstyr.

I løpet av 2017 kommer vi, gjennom våre reiser, til å gi over 30.000:- kroner til ulike organisasjoner/prosjekter. Her ser du noen av de organisasjoner vi støtter:

PAINTED DOG RESEARCH TRUST som ledes av Dr Gregory Rasmussen, en engelsk biolog som utesluttene arbeider med de ekstremt truede afrikanske villhundene siden 1989. Organisasjonens oppdrag er å arbeide med bevaring, samt å forske og samle data omkring villhundene. Oppdraget er også å
agere som mentor for zimbabwiske doktoranter med hensikt i å skape en ny generasjon av motiverte og pasjonerte bevaringsbiologer.
Les mer her: www.spanglefish.com/painteddogresearch///making-donations.asp

ORANGUTAN FOUNDATION INTERNATIONAL

ble grunnlagt i 1986 av den nåværende verdensberømte primatologen og forfatteren Biruté Galdikas som i flere årtider har studert og forsket på orangutangens levesett – og på hvordan man kan bevare dem og habitatet deres.

Orangutang Foundation International har mange ulike prosjekt der de ønsker å bevokte og bevare Borneos og Sumatras orangutanger og regnskoger, samtidig som man tar hånd om – og gjeninnfører foreldreløse unger ut i det ville.
Orangutang Foundation International arbbeider også mye med å utdanne barn – og ungdom innen problematikken rundt orangutanger og palmeolje.

Les mer her: https://orangutan.org

BIFENGXIA PANDA BASE er en del av China Consveration and Research Center for Giant Pandas – og er et forskningssenter for den truede pandaen. Etter det store jordskjelvet i 2008 ble det evakuert 40 pandaer til Bifengxia samtidig som man bygde ut sentret og startet et avlsprosjekt. Bifengxia spiller i dag en viktig rokke i Kinas satsning på att redda pandaen.

Les mer her: https://www.pandasinternational.org/panda-reserves/bifengxia-panda-center/

MP TIGER FOUNDATION SOCIETY ble grunnlagt i 1973 med hovedoppgave å redde den indiske tigeren og dens habitat. Foruten å arbeide med forebygging og forhindre tjuvjakt, jobber de også for å forbedre de økonomiske og levemesssige forholdene til lokalbefolkningen rundt tigerreservatene. De arbeider også med å hjelpe til med å forflytte landsbyer som ligger innenfor tigerreservatets område.

Les mer her: http://mfp.mpforest.org/tiger/Home.aspx

 

FAKTA

En utrydningstruet art er en art som trues av å dø ut, enten på grund av
at det er få individer igjen eller at den trues av forandringer av miljømessig art – eller at rovdyrsparameterne forandres.

Disse artene finnes ofte med på IUCN:s (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) rødliste. IUCN har beregnet at antallet truede arter er 40 % av alla organismer. Mange land har egne lover som skal bbeskytte disse artene ved å forby jakt, frede dem eller å opprette naturreservat og/eller nasjonalparker.
 
BEVARINGSSTATUS. Bevaringsstatusen for en art er en utregning på sannsynligheten for at arten skal kunne overleve. Mange faktorer regnes inn ved bedømmingen av bevaringsstatusen, ikke bare antallet gjenværende individer, men også den totale økningen eller minskningen i populasjonen over tid, avlsfremganger, trusselbildet også videre. Rødlistens definisjoner på utdødde og truede arter er:

 • Nasjonalt utdøelse
 • Akutt truet
 • Sterkt truet
 • Sårbar
 • Nær truet
 • Livskraftig

 

ÅRSAKER

Årsaker til at arter risikerer å dø ut er flere, men blant de mest påtagelig er tap og forminskning av habitat i form av tjuvjakt. Den internasjonale handelen med truede dyr og planter overvåkes av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
En annen årsak er de raske klimaforandringene som har gjort at visse dyrearter ikke lenger kan overleve – og artene minsker drastisk i antall.

For å bevare planetens biologiske mangfold må man ta i betraktning de årsaker til at så mange arter dør ut. Habitatminskning er den største årsaken til at arter er truet. Det påverkar 85% av alle truede arter. Når et dyrs økosystem ikke opprettholdes tvinges de enten til å anpassa seg til nya omgivelser eller å dø ut.

MANGE DYREARTER ER TRUET!
 HVA GJØR VI?

Hvert år utryddes over 45.000 dyrearter noe som innebærer at vi i dag kun har omkring 1,2 millioner arter igjen på jorden. Dette innebærer at artsbevaring bør stå høyt på alles agenda. En framtid uten mange av de fantastiske dyrene som vi har i dag – samt å vite at våre barn og barnebarn ikke skulle få oppleve tigere og nesehorn er skremmende

Zoom Fotoresor arrangerer en del fotoreiser der vi under reisen løfter frem bevaring av truende arter.

På disse reisene får du som deltager ikke bare oppleve og fotografere noen av de truede dyreartene, men også læra deg mer om problematikken og situasjonen på de plassene du besøker. Dissa reisene går under benevnelsen ”Save the Wildlife-resor”.

 

HVA INNEBÆRER EN ”SAVE THE WILDLIFE”-RESA?

For deg som deltager innebærer det:

 • Du får oppleve og fotografere noen av verdens mest utrydningstruede dyr.
 • Du får gjøre studiebesøk med anknytning til bevaring under reisen.
 • Du får ta del av foredrag fra lokale eksperter på bevaring under reisen.
 • Du får ta del av bevaringsrelaterte foredrag fra den medvirkende fotografen.
 • Du er med og bidrar finansielt til bevaringsarbeidet på den plass du besøker.

DU BIDRAR TIL Å REDDE VERDENS DYR

Når du booker ”Save the Wildlife” reise er du med og støtter arbeidet med å bevare dyrearter på den plassen du besøker, da noe av kostandene ved reisen går til å støtte lokale organisasjoner med penger og utstyr.

I løpet av 2017 kommer vi, gjennom våre reiser, til å gi over 30.000:- kroner til ulike organisasjoner/prosjekter. Her ser du noen av de organisasjoner vi støtter:

PAINTED DOG RESEARCH TRUST som ledes av Dr Gregory Rasmussen, en engelsk biolog som utesluttene arbeider med de ekstremt truede afrikanske villhundene siden 1989. Organisasjonens oppdrag er å arbeide med bevaring, samt å forske og samle data omkring villhundene. Oppdraget er også å
agere som mentor for zimbabwiske doktoranter med hensikt i å skape en ny generasjon av motiverte og pasjonerte bevaringsbiologer.
Les mer her: www.spanglefish.com/painteddogresearch///making-donations.asp

ORANGUTAN FOUNDATION INTERNATIONAL

ble grunnlagt i 1986 av den nåværende verdensberømte primatologen og forfatteren Biruté Galdikas som i flere årtider har studert og forsket på orangutangens levesett – og på hvordan man kan bevare dem og habitatet deres.

Orangutang Foundation International har mange ulike prosjekt der de ønsker å bevokte og bevare Borneos og Sumatras orangutanger og regnskoger, samtidig som man tar hånd om – og gjeninnfører foreldreløse unger ut i det ville.
Orangutang Foundation International arbbeider også mye med å utdanne barn – og ungdom innen problematikken rundt orangutanger og palmeolje.

Les mer her: https://orangutan.org

BIFENGXIA PANDA BASE er en del av China Consveration and Research Center for Giant Pandas – og er et forskningssenter for den truede pandaen. Etter det store jordskjelvet i 2008 ble det evakuert 40 pandaer til Bifengxia samtidig som man bygde ut sentret og startet et avlsprosjekt. Bifengxia spiller i dag en viktig rokke i Kinas satsning på att redda pandaen.

Les mer her: https://www.pandasinternational.org/panda-reserves/bifengxia-panda-center/

MP TIGER FOUNDATION SOCIETY ble grunnlagt i 1973 med hovedoppgave å redde den indiske tigeren og dens habitat. Foruten å arbeide med forebygging og forhindre tjuvjakt, jobber de også for å forbedre de økonomiske og levemesssige forholdene til lokalbefolkningen rundt tigerreservatene. De arbeider også med å hjelpe til med å forflytte landsbyer som ligger innenfor tigerreservatets område.

Les mer her: http://mfp.mpforest.org/tiger/Home.aspx

FAKTA

En utrydningstruet art er en art som trues av å dø ut, enten på grund av
at det er få individer igjen eller at den trues av forandringer av miljømessig art – eller at rovdyrsparameterne forandres.

Disse artene finnes ofte med på IUCN:s (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) rødliste. IUCN har beregnet at antallet truede arter er 40 % av alla organismer. Mange land har egne lover som skal bbeskytte disse artene ved å forby jakt, frede dem eller å opprette naturreservat og/eller nasjonalparker.
 
BEVARINGSSTATUS. Bevaringsstatusen for en art er en utregning på sannsynligheten for at arten skal kunne overleve. Mange faktorer regnes inn ved bedømmingen av bevaringsstatusen, ikke bare antallet gjenværende individer, men også den totale økningen eller minskningen i populasjonen over tid, avlsfremganger, trusselbildet også videre. Rødlistens definisjoner på utdødde og truede arter er:

 • Nasjonalt utdøelse
 • Akutt truet
 • Sterkt truet
 • Sårbar
 • Nær truet
 • Livskraftig

 

ÅRSAKER

Årsaker til at arter risikerer å dø ut er flere, men blant de mest påtagelig er tap og forminskning av habitat i form av tjuvjakt. Den internasjonale handelen med truede dyr og planter overvåkes av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
En annen årsak er de raske klimaforandringene som har gjort at visse dyrearter ikke lenger kan overleve – og artene minsker drastisk i antall.

For å bevare planetens biologiske mangfold må man ta i betraktning de årsaker til at så mange arter dør ut. Habitatminskning er den største årsaken til at arter er truet. Det påverkar 85% av alle truede arter. Når et dyrs økosystem ikke opprettholdes tvinges de enten til å anpassa seg til nya omgivelser eller å dø ut.